Smart Techno Highlights 2020

Spoštovani, Zdravstvena situacija s COVID-19 še naprej povzroča odpovedi vseh ključnih letošnjih mednarodnih sejmov strojne obdelave lesa: eno od zadnjih uradnih sporočil, ki je prispelo pred nekaj dnevi je, da…
Meni